Niezalogowany
zmień rozmiar:

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘTY
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Lp.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rejestracja wniosków o przyjęcie

do przedszkola w systemie elektronicznym

od 24 lutego 2021 r.

godz. 12.00

do 12 marca 2021 r.

godz. 22.00

od 28 maja 2021 r.

godz. 12.00

do 7 czerwca 2021 r.

godz. 22.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszej preferencji podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie

do przedszkola

 od 24 lutego 2021 r.

godz. 12.00

do 15 marca 2021 r.

godz. 16.00

 od 28 maja 2021 r.

godz. 12.00

do 8 czerwca 2021 r.

godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

25 marca 2021 r.

godz. 12.00

14 czerwca 2021 r.

godz. 12.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola kandydata zakwalifikowanego w formie pisemnego oświadczenia

od 26 marca 2021 r.

godz. 8.00

do 7 kwietnia 2021 r.

do godz. 16.00

od 15 czerwca 2021 r.

godz. 8.00

do 21 czerwca 2021 r.

godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 kwietnia 2021 r.

godz. 12.00

24 czerwca 2021 r.

godz. 12.00

Rekrutacja ID: 143; Wersja: 21.135.315.1044 Harmonogram ID: 625;