Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie rekrutacji NABO.

Na tej stronie macie Państwo możliwość zapoznania się z:
  a) ofertą przedszkoli prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Oferty placówek”,
  b) zasadami rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Zasady rekrutacji”,
  c) terminami poszczególnych czynności w rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Harmonogram rekrutacji”,
  d) kryteriami oraz punktacją obowiązującymi w trakcie rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Kryteria rekrutacji”,

Zakończył się już etap, na którym istniała możliwość składania wniosków o przyjęcie do przedszkola w formie elektronicznej i generowania wniosków w formie papierowej.

Obecnie trwają procedury związane z kwalifikacją złożonych wniosków, których wyniki zostaną ogłoszone w terminie 25 marca 2021 r. o godz. 12.00.

Uwaga!

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do danego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie od dnia 26.03.2021 r. godz. 8.00 do dnia 07.04.2021 r. godz. 16:00.


UWAGA!

W przypadku gdy rodzic nie wypełni ww. obowiązku w wyżej wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji, w tym zgłaszanie uwag co do funkcjonowania aplikacji prosimy kierować:
- na adres e-mail: nabory@edukacja.kety.pl lub
- telefonicznie 33 844 76 00 wew. 141.
Rekrutacja ID: 143; Wersja: 21.130.315.1030 Harmonogram ID: 624;