Niezalogowany
zmień rozmiar:

ETAP PRZEDREKRUTACYJNY - DEKLAROWANIE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Informujemy, iż składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kęty na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie w terminie: 18 lutego - 24 lutego 2022 r.

Potwierdzenie kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola poprzez złożenie deklaracji, musi odbyć się we wskazanym wyżej terminie. W przeciwnym razie dziecko będzie musiało uczestniczyć w procesie rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu.

Druki deklaracji, jak również bliższe informacje można uzyskać w każdej z poniżej wskazanych placówek przedszkolnych:

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 2 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bulowicach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Łękach.


Rekrutacja ID: 147; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 0;