Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie rekrutacji NABO.

Na tej stronie macie Państwo możliwość zapoznania się z:
  a) ofertą przedszkoli prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę "Oferty placówek"
  b) zasadami rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę "Zasady rekrutacji"
  c) terminami poszczególnych czynności w rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę "Harmonogram rekrutacji"
  d) kryteriami oraz punktacją obowiązującymi w trakcie rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę "Kryteria rekrutacji"

Poprzez zakładkę „Nowy wniosek”, możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola.

Aby prawidłowo zgłosić dziecko do przedszkola należy:

  1) zarejestrować się w systemie używając jako login – numer PESEL dziecka,
  2) wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy,
  3) wydrukować jego kopię i po dokładnym sprawdzeniu podpisać,
  4) dostarczyć papierową kopię wniosku do przedszkola pierwszej preferencji celem potwierdzenia.

Uwaga!

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym mogą przyjść do wybranego przedszkola i wypełnić wniosek wspólnie z wyznaczonym do tego pracownikiem placówki.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek zgłoszenia się, w określonym harmonogramem terminie, do tych placówek w celu potwierdzenia woli ich przyjęcia poprzez podpisanie stosownej umowy. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji, w tym zgłaszanie uwag co do funkcjonowania aplikacji prosimy kierować:
- na adres email: nabory@edukacja.kety.pl lub
- telefonicznie 33 844 76 00 wew. 141.
Rekrutacja ID: 131; Wersja: 8.110.290.1202 Harmonogram ID: 431;