Niezalogowany
zmień rozmiar:

ETAP PRZEDREKRUTACYJNY - DEKLAROWANIE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Informujemy, iż składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie w terminie: 26 lutego -4 marca 2018 r.

Druki deklaracji, jak również bliższe informacje można uzyskać w każdej z poniżej wskazanych publicznych placówek przedszkolnych.

Potwierdzenie kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola poprzez złożenie deklaracji, musi odbyć się we wskazanym wyżej terminie. W przeciwnym razie dziecko będzie musiało uczestniczyć w procesie rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu.

Rodzice, którzy złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu zobligowani będą również, w terminie ustalonym Zarządzeniem Nr 20/2018/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kęty, do podpisania stosownej umowy na świadczenie usług przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Niepodpisanie umowy w określonym terminie skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Przedszkola publiczne, w których można złożyć deklaracje:
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 2 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 9 w Kętach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bielanach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Nowej Wsi,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Bulowicach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach,
- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Łękach.


Rekrutacja ID: 131; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 0;