Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

​Dział pytania i odpowiedzi
pytania prosimy kierować na adres: nabory@edukacja.kety.pl
Pytanie 1.
Na czym będzie polegało udostępnienie „online” wyników rekrutacji?
Odpowiedź:
Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.
Oprócz sprawdzania wyników „online” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).

Pytanie 2.
Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?
Odpowiedź:
Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce.


Pytanie 3.
Czy pięciogodzinny nieodpłatny czas pobytu w przedszkolu jest ograniczony porą dnia np. od 8-13 lub od 7-12, czy jest to dowolne 5 godzin między 6.30-16.00?
Odpowiedź:
Nieodpłatny, pięciogodzinny czas pobytu dziecka w przedszkolu jest ściśle określony i uregulowany w statucie każdej z placówek. Informacja o czasie bezpłatnym podana jest między innymi w opisach ofert poszczególnych przedszkoli.
Rekrutacja ID: 143; Wersja: 21.135.315.1044 Harmonogram ID: 625;